Kontsert Eesti aukonsulite konverentsil 4. juulil Tallinna Lauluväljakul