Plaadi lindistamine Tallinna Issanda Muutmise kirikus 20. august