Uku Masingu kontsert-etenduse proov 23. september 2009